تاریخ: پنجشنبه 1394/11/01 01:42   کد: 59  
 
اطلاعیه انتقال شارژ کارت پارک هوشمند
 
 

به اطلاع کلیه شهروندان می رساند با توجه به تغییر پیمانکار کارت پارک حاشیه ای بدینوسیله متقاضیانی که دارای شارژ باقیمانده می باشند تقاضا می شود جهت انتقال مبلغ شارژ به سازمان تاکسیرانی واقع در خیابان خرمشهر / داخل پایانه مسافربری مراجعه و یا جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تماس 52233086 تماس حاصل نمائید .

شماره پیامک : 50002831988

جهت انتقادات و پیشنهادات طرح کارت پارک هوشمند

-= روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان تاکسیرانی شهرداری تربت حیدریه =-