: هركس برادرمومن خودراسواركند،خداونددرقيامت اوراسواربرشتربهشتي ميكندو همه فرشتگان مقرب به اوافتخارميكنند(امام صادق ع) :: به پورتال سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري تربت حيدريه خوش آمديد :
 
 
 
 
 
 
شناسه:
گذرواژه:
 
 
 
 
  تاریخ: پنجشنبه 1392/09/14 11:28   کد: 19  
 
برگزاري اولين جلسه صالحين
 
 

برگزاري اولين جلسه صالحين پايگاه بسيج شهيد علي جليلي صفار سازمان تاكسيراني در مورخه 30/8/92 درمسجدپايانه مسافربري برگزارگرديد.

 
  اخبار مرتبط نظرات چاپ ارسال به دوستان
پست الکترونیکی:
ارسال