: هركس برادرمومن خودراسواركند،خداونددرقيامت اوراسواربرشتربهشتي ميكندو همه فرشتگان مقرب به اوافتخارميكنند(امام صادق ع) :: به پورتال سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري تربت حيدريه خوش آمديد :
 
 
 
 
 
 
شناسه:
گذرواژه:
 
 
 
 
  تاریخ: پنجشنبه 1392/07/25 11:03   کد: 12  
 
بازديدازآژانسهاي سطح شهر
 

بازديد از آژانسهاي  تاكسي تلفني سطح شهرتربت حيدريه در مورخه 4/8/92 درمعيت مامورمحترم اماكن انجام گرديد.

 

بازديد از آژانسهاي سطح شهر درمعيت مامورين محترم اماكن شهرستان درمورخه

 
  اخبار مرتبط نظرات چاپ ارسال به دوستان
پست الکترونیکی:
ارسال