: هركس برادرمومن خودراسواركند،خداونددرقيامت اوراسواربرشتربهشتي ميكندو همه فرشتگان مقرب به اوافتخارميكنند(امام صادق ع) :: به پورتال سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني شهرداري تربت حيدريه خوش آمديد :
 
 
 
 
 
 
شناسه:
گذرواژه:
 
 
 
 
  تاریخ: پنجشنبه 1392/07/25 07:49   کد: 11  
 
خط كشي گذرگاه عابرپياده تقاطع بيمارستان نهم دي
 
 

برابر مصوبه شوراي محترم ترافيك حط كشي گذرگاع عابرپياده تقاطع بيمارستان نهم دي با اعتباري حدود 230ميليون ريال اقدام گرديد.

 
  اخبار مرتبط نظرات چاپ ارسال به دوستان
پست الکترونیکی:
ارسال